Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Přehled místních poplatků

Místní poplatky na rok 2024 

POZOR NA ZMĚNY

 

Poplatek ze psa

 • sazba poplatku:
 • v bytových domech                           770,- Kč/pes,        nad 65 let          200,- Kč/pes
 • v rodinných domech                         110,- Kč/pes,        nad 65 let             90,- Kč/pes
 • jiný pobyt držitele psa                      220,- Kč/pes
 • při více psech se poplatek zvyšuje podle OZV
 • splatnost poplatku je do 30. 6. 2024

Poplatky za odpady

 • sazba poplatku:
 • 800,- Kč/osoba s přihlášeným pobytem v Hrádku, poplatek platí i cizinci s přechodným pobytem
 • 800,- Kč/stavba k rekreaci a majitelé bytu nebo domu, kde není nikdo přihlášen k pobytu
 • osvobozeny jsou
 • děti a osoby umístěné v domovech se zvláštním režimem
 • osoby nad 75 let (při poplatku z přihlášeného pobytu)
 • osoby při dlouhodobém pobytu mimo město platící poplatek v místě bydliště
 • osoby při příjmu nižším než 1,5 násobek aktuálního životního minima
 • nárok na osvobození je povinnost NAHLÁSIT do 15. 1. nebo do 15 dnů od změny, jinak zaniká
 • splatnost poplatku je do 30. 6. 2024

Dlužné místní poplatky se v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. zvyšují.

Žádáme občany, aby poplatky platili bezhotovostně*) na účet Města Hrádek nebo přímo v pokladně městského úřadu a využili k tomu úředních dnů PO a ST od 8.00 – 11.00 a od 12.00 - 17.00 hod nebo po domluvě v PÁ od 8.00 do 11.00 hod. (možné i platební kartou).

 

Podrobnosti o všech místních poplatcích

v příslušné obecně závazné vyhlášce na webových stránkách www.mestohradek-ro.cz, záložka Úřad / Vyhlášky a nařízení.

*) Na Portálu je možné si vyžádat variabilní symboly pro bezhotovostní platby.

 

Vyzýváme občany, aby separovali odpad a využívali v maximální míře SBĚRNÝ DVŮR pro odevzdání elektroodpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, stavebního odpadu a bioodpadu.

Provozní doba ÚT a ČT od 13 – 17 hod. a SO od 8 – 13 hod.

 

UPOZORNĚNÍ : nerozesílají se složenky pro platbu!

SAZBY PLATBY

PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY O VYUŽITÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘTVÍ

PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Počet svozů 50 za rok, tj. 1 x týdně

Druh sběrné nádoby                                         Kč/rok, vč. DPH

Popelnice (110/120 l)                                                2 400,00

Kontejner (1 100 l)                                                    14 700,00

Separace (pouze tříděný odpad)                         750,00

Schváleno usnesením Rady města Hrádek č. 235/07 na jednání dne 5. 12. 2007.

dokončené projekty Města