Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Výměna lávky pro pěší v ulici Hutnická

Nová pěší lávka přes řeku Klabavu byla zkolaudovaná a slavnostně otevřena do užívání 29. 6. 2023.

Pěší lávka v Hutnické ulici s označením MH02 je po celkové rekonstrukci, která byla dokončena koncem května. Bylo nahrazeno stávající vybavení mostu - zábradlí, mostní závěry, odvodňovače, mostovka, úložné prahy a křídla a také zcela nové ocelové nosníky. Při správném užívání lávky a péči o stav lávky bude sloužit občanům i návštěvníkům Hrádku 100 let.

Rekonstrukce pěší lávky byla spolufinancována Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu "Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022".

dokončené projekty Města