Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Informace o městě

Město Hrádek leží v severovýchodní části Plzeňského kraje, pět kilometrů východně od okresního města Rokycany. Městem protéká potok Klabava, který pramení v nedalekých Brdech. Na severní straně města leží rozsáhlá lesní plocha společně s Hrádeckým vrchem s nadmořskou výškou 547 m, který společně s vrchem Žďár (629 m.n.m.) tvoří okrajovou část Brd, která zasahuje na území města. Brdská hornatina samotná se nachází asi 12 km východně od města. Jihozápadní strana města je lemovaná zejména zemědělskou a ornou půdou. Z východní strany do města přitéká již zmíněný potok Klabava a u tohoto přítoku se nachází travnatá plocha společně s přírodní památkou Hrádecká bahna. Jižní část města je je opět lemovaná lesní plochou a nalezneme zde vrch Svatý Vojtěch s nadmořskou výškou 514 m. Průměrná nadmořská výška města je 440 m.n.m.

Městem vede železniční trať 175 Rokycany–Nezvěstice.

Hrádek je specifický vysokým využitím jeho území. Na poměrně malé ploše se nachází město s 2700 obyvateli a rozsáhlé území výrobních aktivit. Město Hrádek je administrativně rozděleno na dvě hlavní části – Hrádek a Nová Huť. Nová Huť se vyznačuje vysokou hustotou osídlení a to zejména v oblastech s bytovými domy. Celkové území města má rozlohu 605ha. Z toho zemědělská půda zabírá 227ha (37,5 %), lesní plochy 212ha (35 %), vodní plochy 18ha (3 %),  zastavěné plochy 32ha (5,2 %), ostatní plochy 117ha (19,3 %).

Obec Hrádek je jedna z 68 obcí a jedno z 6 měst okresu Rokycany. Okres Rokycany je součástí Plzeňského kraje. Město Hrádek je sdružen v několika organizacích. Jsou to Vodohospodářské sdružení Rokycanska, Polygon Rokycany, Svaz měst a obcí ČR, DSO Horní Berounka, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

K 1.1. 2022 žilo v městě Hrádek 2 678 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je stav obyvatelstva spíše  klesající. Co se týče podílu mužů a žen je rozložení téměř 1/1.

Historie počtu obyvatel

Rok

1970

1980

1991

2001

2008

Počet obyvatel

2 533

3 558

3 056

2 900

3 030

Datum  Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Změna Celkem 
1.1.2022 200 1 127 179 1 172 -18 2 678
1.1.2021 198 1 150 179 1 169 -11 2 696
1.1.2020 207 1 153 182 1 165 -7 2 707
1.1.2019 201 1 169 179 1 165 -38 2 714
1.1.2018 194 1 192 181 1 185 -33 2 752
1.1.2017 198 1 203 188 1 196 32 2 785
1.1.2016 196 1 192 177 1 188 -26 2 753
1.1.2015 191 1 209 183 1 196 -13 2 779
1.1.2014 195 1 216 179 1 202 -15 2 792
1.1.2013 202 1 219 174 1 212   2 807

Bydlení - město Hrádek disponuje 689 byty nacházejících se ve 51 bytových domech (bytové domy mají různou bytovou kapacitu). 30 z těchto bytů se nachází v Hrádku, zbylé se nachází v Nové Huti. Z celkového počtu bytů patří městu Hrádek 48 bytů v bytových domech a dalších 17 bytů, které se nachází mimo bytové domy. Zbylé byty jsou buď v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví společnosti Promabyt nebo patří bytovému sdružení. Na území města se nachází také celkem 449 domů. V Nové Huti se nachází 197 z těchto domu a zbylých 252 je na území Hrádku. Téměř veškeré obytné jednotky jsou napojeny na přívod plynu, vody a elektřiny. Na většině území je vyvinut kanalizační systém. Vzhledem ke kompaktnímu tvaru a malé ploše města mají všichni občané dobrý přístup k potřebným místům – jako je obchodní dům, základní a mateřská škola, lékárna, dětský a praktický lékař, pošta a pod

Informace

Dopravní spojení do Hrádku naleznou turisté nejlépe na http://www.jizdnirady.cz/

Cykloturisté mají na internetu k dispozici mapy na http://www.eurobeds.cz/ nebo http://www.cykloserver.cz/

Motoristé si cestu k nám snadno vyhledají na: http://www.mapyonline.cz/

 

 

 

dokončené projekty Města