Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Digitální povodňový plán

http://plzensky.dppcr.cz

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.

Dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území.

Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

dokončené projekty Města