Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Obchvat města Hrádek - Rokycany

Dne 19.11.2019 slavnostně otevřen obchvat města, úsek 2

Jeho první dvoukilometrová část byla dokončena již v roce 2013. Celý obchvat měří přes pět kilometrů, vzniklá dvouproudová komunikace má šířku 7,5 metru. V místě křížení s Pekelským potokem byl vybudován nový dvoupólový most.

Celkově obě etapy přišly na 250 milionů korun, kraj získal dotaci z Evropského integrovaného operačního programu ve výši 225 milionů korun.

Podíleli se: SÚSPK, Strabag, D projekt Plzeň Nedvěd s.r.o., EU Evropský fond pro regionální rozvoj, IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, KÚ PK, Město Hrádek

dokončené projekty Města