Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Úprava veřejného prostranství kolem MěÚ + el. úřední deska

Vytvoření klidové a odpočinkové zóny

Cílem projektu bylo vytvoření klidové a odpočinkové zóny kolem náměstí a úřadu, vytvoření zpevněných pěšin, jednak z estetického důvodu, ale také z bezpečnostního. Dále z důvodu propojení přestupu od autobusové zastávky ke škole. Spolu s umístěním laviček kolem pěšin vznikla odpočinková zóna v nově vytvořeném parčíku a došlo ke zlepšení vzhledu okolí městského úřadu.

Elektronická úřední deska umožňuje komunikaci s občany moderní formou, dochází k ušetření nákladů za tisk, výhodou je automatické propojení s kiosku s webovými stránkami města. Na elektronické desce jsou informace přístupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 365 dní v roce a je umístěna na budově MěÚ u vchodu.

dokončené projekty Města