Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Myslivecké sdružení Javor

Myslivecký spolek Javor Hrádek byl založen 24.4.1950. V současné době má spolek 20 členů.

Cílem spolku je ochrana přírody, zejména pak ochrana volně žijících živočichů a zabezpečit udržitelný počet zvěře s ohledem na zájem zemědělské a lesní výroby a předcházení a snižování škod způsobených zvěří.

Myslivecký spolek Javor Hrádek je majitelem uznané brokové střelnice. Zde je možné po splnění všech zákonných podmínek a povinností provádět střelecký sport.

Kontakty na výbor MS Javor Hrádek:

Předseda MS - Lev Ladislav, tel: 602 879 395

Hospodář MS - Blecha Rostislav, tel: 733 650 837

Střelecký referent MS - Herold Ivo, tel: 776 755 050

Email MS Javor Hrádek: msjavorhradek@seznam.cz

dokončené projekty Města