Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

Historie města

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou je darovací listina českého krále Jana Lucemburského ze dne 7.listopadu 1325 (originál je uložen ve Státním archivu v Třeboni), v níž daruje za věrné služby Petrovi z Rožmberka několik obcí, mezi nimiž je také Hrádek. Nová Hut´, která k Hrádku patří, získala název jako obec až v roce 1854. Je spojena s počátky českého železářství.

Velká tradice hutnictví a průmyslové výroby se prolíná historií celého Padrťského, dříve Černého potoka, který se vlévá do Klabavky. Je spojena s postupným vznikem řady kujných hutí a vodních hamrů. Jeden z těchto dochovaných technických unikátů ze 16.století v nedalekém Dobřívě dnes slouží jako muzejní expozice.

V Hrádku stále přetrvává průmyslový charakter města, protože jsou v jeho okolí podniky jako Železárny Hrádek, Monteferro nebo Borgers. Starý Hrádek má zajímavou čtvrť, které se říká Hamplov. Rodinné domky nechal postavit v roce 1921pražský poslanec Hampl.  Sídliště a Dům kultury pochází z doby kolem roku 1955 a sloužily jako podniková zařízení Železáren Bílá Cerkev Hrádek.

Ráz města se za posledních pětadvacet let výrazně změnil na město zeleně.

V roce 2020 slaví Hrádek 695 let od první písemné zmínky o své existenci a 50 let od povýšení z obce na město.

Vzhledem k historickému vývoji města a zaměření zejména na hutnictví se může vývoj soustředit na širší využití stávajících průmyslových prostorů nebo jejich rozšíření. Díky železniční trati a nově stavěnému silničnímu obchvatu je pro průmysl ve městě Hrádek zajištěná dobrá infrastruktura.

Zajímavosti

Historie Hamplova - http://www.hamplov.4fan.cz

Starostové Hrádku - starostové Hrádku.docx (14.37 kB)

Historie Hrádku - Hamplov - Hamplov.pdf (490.82 kB)

Informace o městě - Zajímavosti o Hrádku (2).pdf (210.58 kB)

dokončené projekty Města