Menu
Obec Hrádek
MěstoHrádek

Probíhá úprava webových stránek.

Historie města

Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou je darovací listina českého krále Jana Lucemburského ze dne 7.listopadu 1325 (originál je uložen ve Státním archivu v Třeboni), v níž daruje za věrné služby Petrovi z Rožmberka několik obcí, mezi nimiž je také Hrádek. Nová Hut´, která k Hrádku patří, získala název jako obec až v roce 1854. Je spojena s počátky českého železářství.

Velká tradice hutnictví a průmyslové výroby se prolíná historií celého Padrťského, dříve Černého potoka, který se vlévá do Klabavky. Je spojena s postupným vznikem řady kujných hutí a vodních hamrů. Jeden z těchto dochovaných technických unikátů ze 16.století v nedalekém Dobřívě dnes slouží jako muzejní expozice.

V Hrádku stále přetrvává průmyslový charakter města, protože jsou v jeho okolí podniky jako Železárny Hrádek, Monteferro nebo Borgers. Starý Hrádek má zajímavou čtvrť, které se říká Hamplov. Rodinné domky nechal postavit v roce 1921pražský poslanec Hampl.  Sídliště a Dům kultury pochází z doby kolem roku 1955 a sloužily jako podniková zařízení Železáren Bílá Cerkev Hrádek.

Ráz města se za posledních pětadvacet let výrazně změnil na město zeleně.

V roce 2020 slaví Hrádek 695 let od první písemné zmínky o své existenci a 50 let od povýšení z obce na město.

Vzhledem k historickému vývoji města a zaměření zejména na hutnictví se může vývoj soustředit na širší využití stávajících průmyslových prostorů nebo jejich rozšíření. Díky železniční trati a nově stavěnému silničnímu obchvatu je pro průmysl ve městě Hrádek zajištěná dobrá infrastruktura.

 

Zajímavosti

Historie Hamplova - http://www.hamplov.4fan.cz

Starostové Hrádku - starostové Hrádku.docx (14.37 kB)

Historie Hrádku - Hamplov - Hamplov.pdf (490.82 kB)

Informace o městě - Zajímavosti o Hrádku (2).pdf (210.58 kB)

dokončené projekty Města