Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

SMS InfoKanál

Infoletak_HRADEK [PDF, 639 kB]

Vážení spoluobčané,

Město Hrádek Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

  • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
  • přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
  • uzavírkách místních komunikací?
  • termínech mimořádných svozů odpadu?
  • změnách v provozní době MěÚ apod.?
  • a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se zaregistrujte se. Jak?

1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ

Jak registrovat online?

Pomocí webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek

na úvodní straně webu.

Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/HRADEK

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera HRADEK mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera NOVA mezera HUT mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL

Příklad REGISTRUJ JAN NOVAK HRADEK LESNI 74 VASEMAIL@EMAIL.CZ

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 371 787 303

!! Email není povinný! Dvojslovné názvy oddělte mezerou, pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID !! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů.

Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu města

Zprávy z úřadu:

IK HRADEK Lávka u Hájkova mlýna (pod továrnou) je opravena a schopna provozu. Celková rekonstrukce se připravuje na příští rok. Mgr. Marcela Sobotková, starostka.

IK = InfoKanál

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu:

IK HRADEK CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Plzensky od 3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m.n.m

PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad města. Další informace získáte rovněž na webových stránkách města www.mestohradek-ro.cz.

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu města Hrádek. Odevzdejte na podatelně MěÚ!

Telefonní číslo: + 420........................................................................

Jméno a Příjmení: .............................................................................

Adresa: ...............................................................................................

Email: .................................................................................................

 

…………………………..……………………………………

Datum a vlastnoruční podpis

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku.

Informovaný souhlas

Služba je určena pro občany obce Hrádek ve věku nejméně 16 let.

Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu městského úřadu Hrádek (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat městský úřad Hrádek, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Vladimír Horský, Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany - Střed.

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

dokončené projekty Města