Menu
Město Hrádek
MěstoHrádek

EXKURZE - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Exkurze se konala v úterý 3.10. 2023 - ukázky projektů podpořených v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s., 2014+ - Úprava veřejného prostranství kolem MěÚ Hrádek

dokončené projekty Města